Krátce o Terce

Terka je studentkou pedagogické fakulty, kde studuje obor sociální pedagogika. Tímto směrem se vydala po gymnáziu, kdy byla rozhodnutá pro práci s dětmi ve volném čase. K výchově a vzdělávání dětí ve volném čase ji přivedl skaut, ve kterém působí od svých šesti let. První jako malá světluška poznávala skautské zvyky, zažívala dobrodružství a navázala silná přátelství. Poté se její obzory rozšířily do staršího oddílu, kde se časem stala vedoucí. Po pár letech užívání si se staršími dětmi ji přepadla touha po něčem novém. Pustila se do oddílu nejmladších skautíků – benjamínků. V oddíle má na starosti 15 dětí ve věku 3-7 let. Je pro ně průvodkyní všech nových cest a objevů. S dětmi tráví čas převážně v přírodě. U nejmladších dětí ucítila, že práce s touto věkovou skupinou ji naplňuje a rozhodla se v ní seberealizovat.

Terka ráda tráví čas ve společnosti přátel a své rodiny. Má vystudovanou hru na kytaru a mimo obzory učitelů se snaží naučit na klavír. O víkendu si ráda vyrazí na hory, kolo, brusle nebo si jen v tichosti zacvičí jógu.

Díky svým zkušenostem je Terezie skvělou průvodkyní našich předškoláků.

Nejdůležitější hodnoty podle Terky:

Přátelství 

Medvídek Pú: „Den bez přátel je jako džbánek bez jediné kapky medu.“

Empatie

„Objetí, pohlazení nebo laskavý pohled. To je někdy to jediné, co zrovna potřebujeme.“

Energie

„Přitahujeme energii, kterou vydáváme. Šiřme dobré pocity, mysleme pozitivně a radujme se ze života.“

Společné chvíle

„Největší dárek, který můžeme někomu dát, je svůj čas. Protože když někomu darujeme svůj čas, darujeme mu kousek svého života. A ten už nikdy nevrátíme.“