Krátce o Peťce

Petra je aktuálně studentkou Ostravské univerzity, oboru sociální pedagogiky.

K práci s dětmi ji přivedlo vedení volnočasového klubu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. Už tam si zamilovala práci s dětmi a dramatickou výchovu. Proto během studia založila spolu se svými spolužačkami divadelní spolek, se kterým vytvořily v rámci reminiscenční terapie divadelní představení pro seniory a následně také představení o poruchách příjmu potravy pro žáky základních škol. Po získání bakalářského titulu začala pracovat v rodinné poradně, kde se nejčastěji setkávala s tématem rozvodu. Svůj volný čas tráví nejraději se svým pejskem a rodinou, především se svým malým synovcem. Mezi její koníčky patří cestování, sport a vaření.

Tři nejdůležitější hodnoty podle Peťky:

Sebeúcta

Přijímám se taková, jaká jsem se všemi slabými a silnými stránkami a zároveň vytrvale krůček po krůčku se rozvíjím a měním. Vnímám jako důležité přijímat nejen děti takové, jaké jsou, nepodporovat v nich ideální představu či projev, ale povzbuzovat je, aby byli sebevědomé a učit je, aby si věřili. 

Laskavost

„Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka kvete růže domácího štěstí, v hrubých rukou zvadne.“

Víra v druhé

Tu můžeme rozšířit i na náš vztah k sobě samému. Naše odhodlání, které dokáže člověka zvednout, pokud upadne. Jeho pochyby o sobě v těžkých časech mohou být zničeny naší vírou v něj. A navíc čím více věříme v druhé, tím více roste naše víra v sebe sama.