Krátce o Míši

Míša je absolventkou Pedagogického lycea v Ostravě. Již od dětství ji bavilo pomáhat a podporovat mladší kamarády, a to především na letních táborech, které navštěvovala od šesti let. Během dospívání se pak její role na táboře přirozeně proměnila v roli oddílové vedoucí a Míša tak mohla pokračovat v další práci s dětmi. V průběhu středoškolského studia sbírala zkušenosti v péči o děti jako „slečna na hlídání“. Mezi její záliby patří psychologie a osobnostní rozvoj dítěte. Volný čas ráda tráví v kruhu nejbližších lidí. Relaxací je pro ni pečení sladkých dobrot, malování, zpěv a hraní na hudební nástroje.

Tři nejdůležitější hodnoty podle Míši:

Empatie

„Je důležité uvědomit si, že člověk stojící proti vám může pohlížet na věci z jiného úhlu pohledu, je zatížen jinou minulostí, má v životě jiné hodnoty. Vycházet s lidmi tedy znamená dokázat se podívat na svět jejich očima.“

Seberozvoj

„Každá věc, kterou se naučím mě posouvá dál. Život je plný cest k poznání a je na každém, jak výzvy přijímá.“

Spolehlivost

„Jsem člověk, na kterého je spoleh. Spolehlivost však očekávám i od lidí ve svém okolí. Je příjemné vědět, že jste tu pro druhé, a oni jsou tu pro vás.