Krátce o Báře

Bára bydlí nedaleko školičky, ve Vratimově. Zde také navštěvovala mateřskou školu, kde si již jako dítě hrála na paní učitelku. Po základní škole se proto rozhodla pro studium SŠ oboru pedagogické lyceum. Během studia docházela na praxe do různých zařízení – mateřských škol, domova seniorů a také do speciálních škol, díky čemuž získala spoustu zkušeností. Po ukončení střední školy se ještě rozhodla prohloubit znalosti a dovednosti v této oblasti a navázala na studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Během tohoto studia narazila na školičku Šídlo. Zkušenost z praxe v Šídle ji utvrdila v tom, že práce s dětmi je to, čemu se chce nadále věnovat. Bára ráda učí děti novým věcem a sleduje jejich rozvoj. Vnímá, že každý den přináší nové výzvy i radosti a vidět, jak děti získávají nové dovednosti a vědomosti ji velmi baví.

Tři nejdůležitější hodnoty podle Báry:

Pozitivní myšlení

„Myslím, že každý by se měl snažit zaměřovat na pozitivitu a “hledat světlo na konci každého tunelu”, nesnažit se si stěžovat na každý problém, ale naopak hledat způsob, jak se s nim vypořádat a poučit se z něj. Protože, jak se říká, vše špatné je k něčemu dobré.“

Úcta k sobě i k druhým

„Snažím se vnímat sebe i ostatní s respektem a ohleduplností. Každý člověk má své vlastní zkušenosti, pocity a potřeby, a proto se snažím jednat s ostatními s empatií a soucitem. Chovám se k druhým tak, jak bych chtěla, aby se chovali oni ke mě.“

Vzájemná podpora a spolupráce

„Je důležité umět nabídnout pomoc a podporu lidem okolo nás, když vidíme, že jí potřebují. Snažím se být pro své blízké, přátelé, kolegy a teď i děti oporou v jejich úspěších i v obtížných chvílích.“