Podpora projektu

Název projektu: Vybudování a provoz dětské skupiny Šídlo
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008482

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky v rámci výzvy OPZ 073 Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Projekt usiluje o:

  • Podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
  • Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.
  • Snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce.

Protože nemáme co skrývat, o tom, jak s penězi nakládáme, se můžete víc dočíst např. v článku o dotaci na našem blogu.