Jak se vyznat v džungli emocí?

Nebylo by krásné s větší jistotou vědět, co se v nás odehrává? My dospělí už máme rejstřík zkušeností, který nám v tom pomáhá, ale k lecčemu jsme dospěli vcelku pozdě.

Kurzy emoční inteligence a sebepoznání pro děti a mládež jsou koncipovány tak, aby za pomoci zábavných technik jako je arteterapie, muzikoterapie či za pomoci prožitkových i zklidňujících aktivit pomohl dětem objasnit:

  • co v jakých situacích prožívají
  • jak dané emoce slovně popsat
  • jak s emocemi naložit
  • jak rozpoznávat emoce u druhých a posilovat empatii
  • jak reagovat v nepříjemných situacích
  • jak trénovat pozitivní myšlení

To, že se děti vyznají v sobě, zásadním způsobem zlepší jejich orientaci ve společnosti a především jejich spokojenost. Práce s emocemi je důležitá obzvláště v době, kdy si děti vytváří vlastní identitu – obrázek o sobě samých.

Kurzy vhodné pro kluky i holky povede Mgr. Kateřina Trávníčková.
Jednotlivé kurzy budou otevřeny pro 4-6 dětí.

Kurz pro věk 7-11 let:

Každé pondělí 17:00 až 18:00
V roce 2020 bude probíhat od 14.9. 2020 do 14.12. 2020, kromě 21.9. 2020,  tj. 13 lekcí.
Cena: 1500 Kč, zkušební hodina zdarma 14.9. 2020

Kurz pro věk 12-15 let:

Každý čtvrtek 17:00 až 18:00
V roce 2020 bude probíhat od 17.9. 2020 do 17.12. 2020, kromě podzimních prázdnin 29.10. 2020, tj. 13 lekcí.
Cena: 1500 Kč, zkušební hodina zdarma 17.9. 2020