Krátce o Terce

Terka pochází z Vratimova a vždy jí lákaly umělecké činnosti. Od malinka ráda zpívá, 6 roků jako sólistka zpívala na ZUŠ a poté 4 roky v gospelovém sboru, který podporuje nevyléčitelně nemocné děti. Pro svou nerozhodnost čím se v životě zabývat nakonec vystudovala střední obchodní školu v Ostravě. Po střední škole jí ale došlo, že obchod pro ni není to pravé a tak zvolila studium v sociální sféře. Našla obor, ve kterém může vykonávat vše, co má ráda a co ji také baví: učit se novému, předávat již získané vědomosti a dovednosti, zpívat, tancovat, výtvarně tvořit, starat se o děti a mnoho dalších… Tím oborem se samozřejmě stala Předškolní a mimoškolní pedagogika, kterou studuje druhým rokem. Děti se staly středobodem Terčiného života. Věří totiž, že vzdělání a výchova dětí je ta nejlepší investice.

Tři nejdůležitější hodnoty podle Terky:

Čas

Čas je to nejdražší co máme, a proto je důležité jej co nejplnohodnotněji využít. V každém dni by měl být dostatek času nejen na „práci“, ale také na zábavu a odpočinek.

Úcta

Každý jsme jedinečný, a každý potřebujeme cítit něčí úctu. Úctu získáváme za své činy, pokroky, chování a ohleduplnost k druhým. Slova a projevy úcty nám dodávají novou energii a motivaci k dalším životním pokrokům.

Komunikace

Schopnost, která nás odjakživa spojuje. Komunikace je velký pomocník při řešení konfliktů a problémů. Denně potřebujeme sdělovat své pocity, myšlenky a potřeby. Jedno dětské obejmutí vydá za tisíc slov :)